Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 08990 Y
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 23950 N
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu 23990 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 N