Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 33150 Y
Đóng tàu và cấu kiện nổi 30110 N
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 N
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Phá dỡ 43110 N
Sửa chữa máy móc, thiết bị 33120 N
Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 30120 N
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N