Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220 Y
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 20290 N
Đại lý du lịch 79110 N
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 14100 N
Bưu chính 53100 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Xây dựng công trình công ích 42200 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 23950 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N