Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Trồng cây lâu năm khác 01290 Y
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
Cho thuê xe có động cơ 7710 N
Chăn nuôi trâu, bò 01410 N
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 01500 N
Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210 N
Khai thác gỗ 02210 N
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 02400 N
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N