Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 Y
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 N