Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 Y
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110 N