Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 Y
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N