Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 Y
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
Bưu chính 53100 N
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 66190 N
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 73200 N
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100 N
Cho thuê xe có động cơ 7710 N
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 47240 N
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741 N
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040 N
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Sửa chữa máy móc, thiết bị 33120 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 33130 N
Sửa chữa thiết bị điện 33140 N
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 33200 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 N
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Bán buôn gạo 46310 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 81290 N