Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 10730 Y
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 11030 N
Sản xuất rượu vang 11020 N
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 10790 N
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 10750 N
Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 10740 N
Sản xuất đường 10720 N
Sản xuất các loại bánh từ bột 10710 N
Xay xát và sản xuất bột thô 1061 N
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 47210 N
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719 N
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110 N
Bán buôn tổng hợp 46900 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 N