Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 66190 Y
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 46530 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn tổng hợp 46900 N
Hoạt động tư vấn quản lý 70200 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn gạo 46310 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Xây dựng công trình công ích 42200 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Phá dỡ 43110 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 82990 N