Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Điều hành tua du lịch 79120 Y
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010 N
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300 N
Hoạt động của các cơ sở thể thao 93110 N
Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 93120 N
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 13220 N
Sản xuất thảm, chăn đệm 13230 N
Sản xuất các loại dây bện và lưới 13240 N
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 14100 N
Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 14300 N
Sản xuất giày dép 15200 N
Đại lý du lịch 79110 N
Cho thuê xe có động cơ 7710 N
Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020 N
Chế biến và bảo quản rau quả 1030 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Bán buôn gạo 46310 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N