Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 81300 Y
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
Hoạt động tư vấn quản lý 70200 N
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 71200 N
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 82990 N
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 2023 N
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 81290 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900 N
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 33200 N
Thoát nước và xử lý nước thải 3700 N
Thu gom rác thải không độc hại 38110 N
Thu gom rác thải độc hại 3812 N
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 38210 N
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822 N
Tái chế phế liệu 3830 N
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 39000 N
Xây dựng công trình công ích 42200 N
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 26510 N