Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Xây dựng nhà các loại 41000 Y
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Phá dỡ 43110 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N