Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 Y
Sản xuất sắt, thép, gang 24100 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) 56210 N
Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N
Khai thác và thu gom than cứng 05100 N
Khai thác và thu gom than non 05200 N
Khai thác khí đốt tự nhiên 06200 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 82990 N
Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) 96100 N
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 24200 N
Đúc sắt thép 24310 N
Đúc kim loại màu 24320 N
Sản xuất các cấu kiện kim loại 25110 N
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 25120 N
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Xây dựng công trình công ích 42200 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Điều hành tua du lịch 79120 N