Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 Y
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 N
Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610 N
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 16210 N
Sản xuất đồ gỗ xây dựng 16220 N
Sản xuất bao bì bằng gỗ 16230 N
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629 N
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Phá dỡ 43110 N
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 81290 N