Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 11030 Y
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn tổng hợp 46900 N
Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 N