Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 Y
Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220 N
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 90000 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 82990 N
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300 N
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759 N
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 33200 N
Sửa chữa máy móc, thiết bị 33120 N
Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 25130 N
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 25120 N
Sản xuất các cấu kiện kim loại 25110 N
Sản xuất đồ gỗ xây dựng 16220 N