Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 Y
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 23950 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 N
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222 N
Bốc xếp hàng hóa 5224 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N
Cho thuê xe có động cơ 7710 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 N
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Xây dựng công trình công ích 42200 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Phá dỡ 43110 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 43900 N
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 45200 N
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N