Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Cho thuê xe có động cơ 7710 Y
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
Điều hành tua du lịch 79120 N
Đại lý du lịch 79110 N
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300 N
Bốc xếp hàng hóa 5224 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221 N
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 4931 N
Vận tải bằng xe buýt 49200 N
Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 45120 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N