Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
In ấn 18110 Y
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 47610 N
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771 N
Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219 N
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300 N
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
Dịch vụ liên quan đến in 18120 N
Sao chép bản ghi các loại 18200 N
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N
Đại lý du lịch 79110 N
Điều hành tua du lịch 79120 N
Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530 N
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 47420 N
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 46530 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 47910 N
Dịch vụ ăn uống khác 56290 N
Quảng cáo 73100 N
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N