Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sửa chữa thiết bị điện 33140 Y
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N