Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900 Y
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771 N
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 13210 N
Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 13290 N
Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 14300 N