Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 14100 Y
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 13220 N
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771 N
Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4751 N
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 15120 N