Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn thực phẩm 4632 Y
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N