Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 Y
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759 N