Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 33200 Y
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 25910 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Bán buôn tổng hợp 46900 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 46530 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Sửa chữa thiết bị điện 33140 N
Sửa chữa máy móc, thiết bị 33120 N
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 95220 N