Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Quảng cáo 73100 Y
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
In ấn 18110 N
Dịch vụ liên quan đến in 18120 N