Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 15120 Y
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702 N