Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900 Y
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N