Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn thực phẩm 4632 Y
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Chế biến và bảo quản rau quả 1030 N
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020 N
Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 3530 N