Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 Y
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759 N