Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 25130 Y
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Thoát nước và xử lý nước thải 3700 N
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 33200 N
Sửa chữa máy móc, thiết bị 33120 N
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 3530 N