Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Điều hành tua du lịch 79120 Y
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 96310 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 66190 N
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772 N
Đại lý du lịch 79110 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N