Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 Y
Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N