Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 Y
Cho thuê xe có động cơ 7710 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
Bán buôn tổng hợp 46900 N
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 33200 N
Sửa chữa thiết bị điện 33140 N
Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 28220 N
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N