Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 Y
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Phá dỡ 43110 N
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 N
Xây dựng công trình công ích 42200 N
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599 N
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 N