Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Sản xuất linh kiện điện tử 26100 Y
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Hoạt động viễn thông có dây 61100 N
Hoạt động viễn thông không dây 61200 N
Lập trình máy vi tính 62010 N
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 62020 N
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090 N
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741 N
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 47420 N
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 85600 N
Đại lý du lịch 79110 N
Điều hành tua du lịch 79120 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 46530 N
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 26200 N
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 26400 N
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 26510 N
Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 28160 N
Sửa chữa máy móc, thiết bị 33120 N
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 33130 N
Sửa chữa thiết bị điện 33140 N
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 33200 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200 N