Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100 Y
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) 28170 N
In ấn 18110 N
Giáo dục văn hoá nghệ thuật 85520 N
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 73200 N
Quảng cáo 73100 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N
Dịch vụ liên quan đến in 18120 N