Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn thực phẩm 4632 Y
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010 N
Chế biến và bảo quản rau quả 1030 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Bán buôn gạo 46310 N
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N