Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 Y
Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829 N
Sửa chữa máy móc, thiết bị 33120 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N