Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 Y
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 45200 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N