Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 14100 Y
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N