Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Y
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 47630 N
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759 N
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741 N
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 N
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772 N