Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100 Y
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Phá dỡ 43110 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N