Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 Y
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 25920 N
Bốc xếp hàng hóa 5224 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn đồ uống 4633 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 N
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 45200 N
Hoàn thiện công trình xây dựng 43300 N
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N