Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 68200 Y
Xây dựng nhà các loại 41000 N
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 73200 N
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100 N
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 N
Trồng cây cao su 01250 N
Trồng cây lâu năm khác 01290 N
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300 N
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 82990 N
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702 N
In ấn 18110 N
Quảng cáo 73100 N
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 N
Phá dỡ 43110 N
Chuẩn bị mặt bằng 43120 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 66190 N
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68100 N
Dịch vụ liên quan đến in 18120 N