Tìm đường

Ngành nghể kinh doanh

Tên ngành Mã ngành Ngành chính
Xây dựng nhà các loại 41000 Y
Sửa chữa máy móc, thiết bị 33120 N
Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 N
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 66190 N
Quảng cáo 73100 N
Cho thuê xe có động cơ 7710 N
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300 N
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 95110 N
In ấn 18110 N
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
Lắp đặt hệ thống điện 43210 N
Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 N
Bán buôn thực phẩm 4632 N
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 46510 N
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520 N
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 81290 N